Lakiasiaintoimisto

palvelut

Uotila & Partners Oy on helsinkiläinen lakiasiaintoimisto, joka tarjoaa oikeudellista apua niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.  

Asiakkaan edun ajaminen oikeudenkäynneissä tai viranomaismenettelyissä edellyttää juristilta muutakin kuin pelkkää lakien tuntemista. Parhaaseen lopputulokseen päästään periksiantamattomalla asenteella ja asiakkaan kuuntelemisella sekä yksityiskohtaisella työllä.

rikosasiat

Meillä on vuosien kokemus erilaisten rikosoikeudenkäyntien hoitamisesta. Palvelemme asiakkaitamme rikosprosessin eri vaiheissa. Olemme hoitaneet niin laajoja talous- ja huumausainerikosasioita sekä vakavia väkivaltarikoksia kuin vähäisempiä omaisuus- ja liikennerikoksiakin.

riita-asiat

Riita-asioissa on kysymys erimielisyyksien ratkaisemisesta. Olipa kyseessä iso sopimusriita, kiinteistöriita, rakennusalan riita, kaupanpurku, perintöriita, tai vahingonkorvaus, on toimistomme apuna alun konsultoinnista mahdolliseen oikeudenkäyntiprosessiin ja muutoksenhakuun.

Hoidamme myös perinteisesti vahingonkorvausasioita, perintöriitoja ja muita riita-asioita laidasta laitaan. 

ihmiset

Arko Uotila

OTM,KTM

arko.uotila@uotilapartners.fi
+358 40 072 1282

Lakiasiaintoimisto

Uotila & Partners

Arko Uotila
arko.uotila@uotilapartners.fi
+358 40 072 1282